Korkeakosken venekalastusalueella seurallamme on yksi vene jäsenten käytettävissä. Valkoinen soutuvene jossa numero 2 punaisella pohjalla. Tarvitset perämoottorin esim. 4 hv.

Kymijoki on elämys. Kymijokeen nousee vuosittain tuhansia kookkaita lohia ja meritaimenia.

Jokiveneen nostoa ja laskua helpottamaan on asennettu vinssi! Kiitos asennusryhmälle!

 Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan puheenjohtaja Markku Jäntiltä

045 7750 8418, markku.jantti@gmail.com .

Varaa jokivene tästä linkistä: Varaa jokivene

 Soita tai lähetä tekstiviesti, niin voitte sopia avaimien luovutuksesta ja palautuksesta.

 Tuomas Jyrkilä

 Metsäkulmankatu 68

48910 KOTKA

0509171755

Jäsenet vain 20 eur/vrk Vuokrahinta:

Korkeakoskenhaaran soutualue kattaa koko jokiosuuden Kunnarinkiven alapuolelta merelle asti. Suotualue on yleisluonteeltaan melko tasaista virta-aluetta vuolteineen ja virran pyörteineen. Päällisin puolin jokseenkin ilmeettömältä vaikuttava pintavirta kuitenkin kätkee alleen paljon erinomaisia lohen ja meritaimenen ottipaikkoja, ja pohjanmuotojen tuntemus ja vieheen saaminen oikeaan syvyyteen on tärkeää tuloksekkaan kalastamisen kannalta.

Korkeakosken venekalastusalueen erityisehdot

 1. Korkeakosken venekalastusalueella saa kalastaa kiintiöidyillä yksityisillä veneillä sekä vuokraveneillä. Luvallisia yksityisveneitä on kolmenlaisia. Punaisella ja sinisellä tarralla varustetuissa veneissä kaikilla veneissä olevilla on voimassa oleva kalastuslupa. Keltaisella tarralla varustetuissa veneissä ja vuokraveneissä tulee
  jokaisella veneessä olijalla olla voimassa oleva Siikakosken kalastuslupa.
 2. Kalastus tapahtuu soutamalla pääasiassa alavirtaan perä edellä. Mikäli yksikin venekunta kalastaa alavirtaan, tulee muiden kalastaa samalla tavoin sekaannuksien välttämiseksi. Heittäminen rannalta ja veneestä on kiellettyä.
 3.  Kalastusalue on jaettu ”pooleihin”. Poolirajat on esitetty oheisessa kalastuskartassa. Jokainen vene vuorollaan kalastaa poolin läpi sopivin venevälein. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianomaisen lupaa. Ota muut kalastajat huomioon, älä jää paikoillesi ”hinkkaamaan” tiettyä paikkaa, jos yläpuolellasi on toinen vene suorittamassa laskua.
 4. Jos venekunta saa vuorollaan poolista kalan, voivat he jatkaa kalastusta poolin loppuun säilyttäen normaalin välin seuraavana tulevaan veneeseen.
 5. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on kielletty.
 6. Kalastustilanteessa saa käyttää 4 vapaa / vene.
 7. Kalastaja on velvollinen väistämään muuta veneliikennettä. Samoin hän on vastuussa muulle veneliikenteelle aiheuttamistaan vahingoista.
 8. Rannalle nouseminen on sallittua vain kaupungin esittämille taukopaikoille.
 9. Mikäli edellä mainitut veneet miehistöineen tavataan kalastamasta jokialueilla, jotka eivät kuulu kalastusalueeseen tai rikkovat muuten näitä sääntöjä, menettävät he kalastusoikeutensa välittömästi.
 10. Vuokraveneillä ja ”keltaisen tarran yksityisveneillä” kalastavat noudattavatSiikakosken säännön saaliskiintiöitä seuraavasti:
  • 6 tunnin mittainen kalastuslupa 1 lohi/taimen ja 1 kirjolohi
  • 24 tunnin mittainen kalastuslupalupa 1 lohi/taimen ja 2 kirjolohta
  • Viikkolupa 3 lohta/taimenta ja 2 kirjolohta/vrk
  • Vuosilupa 3 lohta/taimenta/vuosi ja 2 kirjolohta/vrk
  • Muilla kaloilla ei ole saaliskiintiötä. HUOM. Vain rasvaeväleikatun lohen tai taimenen ottaminen saaliiksi on sallittua. Kalastusoikeus päättyy siinä vaiheessa kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.Punaisen ja sinisen tarran yksityisveneillä kalastavilla saaliskiintiö on venekohtainen,
  2 rasvaeväleikattua lohta/-taimenta + 2 kirjolohta vuorokaudessa. Muilla lajeilla ei ole
  kiintiötä.
 11. Alamitat: rasvaeväleikattu lohi 60 cm, rasvaeväleikattu taimen 50 cm, harjus 40 cm, kuha 45 cm. Alamittaisen kalan hallussapito johtaa kalastusoikeuden välittömään menettämiseen ja kalastuskieltoon.
 12. Kalastus on sallittua ympäri vuoden, kuitenkin siten, että 1.10. – 31.5. välisenä aikana tulee kaikki lohet ja kutuasuiset taimenet vapauttaa välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin jokeen. Kirkkaan rasvaeväleikatun nousutaimenen saa ottaa saaliiksi myös ajalla 1.10.-31.5.Talvikon (lohi / taimen) tappaminen on kiellettyä koko kalastuskauden ajan.
 13. Kunnarinsuora, Alhonojasta soutualueen yläpäähän, on varattu koko lokakuun ajan Kotkan kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille.
 14. Veneiden jälleenvuokraaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman kaupungin lupaa.
 15. Yksityisveneluvan luovuttaminen toisen nimiin on kiellettyä.
 16. Tarpeettoman häiriön aiheuttaminen yksityisille rannoille on kiellettyä.
 17. Kotkan kaupunki voi myöntää kalastusmatkailuyrityksille lupia siiankalastukseen erikseen kaupungin kanssa sovittaville alueilla. Siiankalastus on sallittua ainoastaan kalastusmatkailuyrittäjien toimesta heidän asiakkaille.

Tästä linkistä karttaan: